PM Finnmarksturen 28 juli 2019

 

Startplats och Tid

Starten för damer i tävlingsklasser är kl 10:00 på ABB Arena söndagen den 28 juli.

Starten för övriga klasser sker gemensamt på ABB Arena söndagen den 28 juli kl 11:00. Klicka här för att se platsen på karta.

 

Startfållor

Fållorna öppnar kl. 09:30 för samtliga damer i tävlingsklass

Fålla 1: Damer Elit, Damer Junior
Fålla 2: Damer  30-50
Fålla 3: Damer Sport

Fållorna öppnar kl. 10:15 för övriga

Tävlingsklasser:
Fålla 1: Herrar enligt seedning
Fålla 2: Herrar enligt seedning
Fålla 3: Herrar enligt seedning
Fålla 4: Herrar enligt seedning

Motionsklasser:
Fålla 5: Köra fort (elitmotionärer).
Fålla 6: Köra lagom.
OBS! Motionärer, för allas bästa, välj den fålla som passar din kapacitet.

 

Starten

Finnmarksturen tillämpar masteråkning efter bil genom centrala Ludvika. Refuger och trottoarkanter förekommer. Under masterstarten uppmanas alla cyklister att ta det lugnt, undvika sidoförflyttningar och visa hänsyn.  Motionsklasserna startar samtidigt som tävlingsklasserna. Här kommer motorcyklar att köra före cyklisterna genom samhället.

 

Tävlingsklasser herrar

Herrar Elit (födda -02 eller tidigare)

Herrar Junior (födda -01 eller -02)

Herrar Sport (födda -02 eller tidigare, ej SM klass)

Herrar 30 (födda -89 och tidigare)

Herrar 40 (födda -79 och tidigare)

Herrar 50 (födda -69 och tidigare)

Herrar 60 (födda -59 och tidigare, ej SM klass)

 

Tävlingsklasser damer

Damer Elit (födda -02 eller tidigare)

Damer Junior (födda -01 eller -02) Endast SM-Klass, i Långloppscupen ingår klassen i Damer Elit

Damer Sport (födda -02 eller tidigare)

Damer 30 (födda -89 och tidigare)

Damer 40 (födda -79 och tidigare)

Damer 50 (födda -69 och tidigare)

 

Motionsklasser

Herrar (födda -02 eller tidigare)

Damer (födda -02 eller tidigare)

Herrar och Damer 48 km (födda -04 eller tidigare) 

 

Nummerlappar

Utdelas vid ABB Arena, lördag 27/7 mellan 17:00 – 20:00, samt söndag 28/8 mellan 08:00-10:00. Ryggskylten placeras på ryggen och cykelskylten framtill på styret. Det finns även möjlighet att få ut sin nummerlapp i samband med Lilla Finnmarksturen på lördagen.

Efteranmälan

Kan ske fram till 1,5 timme före start, mot förhöjd avgift Kan ske fram till 1,5 timme före start, mot förhöjd avgift (efteranmälningsavgift + 200 kr)

Öppettider för efteranmälan på plats vid startområdet är lördag 17.00 – 20.00 söndag 08.00 – 09.30.

 

Tidtagning

Neptron tar tiden. Du får ett chip vid nummerlappsutdelningen som är av engångstyp. Det ska fästas på höger sida av din hjälm. Kom ihåg att ta bort eventuellt gammalt chip. OBS! Inget chip – ingen tid eller placering.

 

Licenser

I tävlingsklasserna erfordras årslicens. I sportklass kan man lösa en engångslicens för 260: – i samband med anmälan. Medlem i cykelklubb ansluten till SCF krävs i tävlingsklasserna.

 

Banan

Långa banan mäter 68 km och går på en blandning av stigar, skogs och grusvägar samt asfalt. Det finns även en kortare variant av Finnmarksturen i motionsklass som mäter 48 km. Var uppmärksam på skyltningen där banan delas efter 42 km.

 

Omklädning

Omklädningsrum och dusch finns på ABB Arena.

 

Seedning

Du har möjlighet att seeda om dig då du hämtar nummerlappen. Seedning sker enligt Långloppscupens seedningsregler.

 

Servicezoner

Servicezoner om 4 x 30 meter finns vid kontrollerna vid Brunnsvik, Högberget och Hagge. Där har medhjälpare rätt att lägga fram reservdelar samt verktyg till de tävlande. Medhjälpare har även rätt att flytta dessa mellan kontrollerna och hjälpa de tävlande med reparationer i servicezonerna.

 

Kontroller

Det finns en vätskekontroll vid Brunnsvik samt två matkontroller vid Högberget och Hagge. Vid vätskekontrollen finns vatten, saft och sportdryck. Vid matkontrollerna finns vatten, saft, sportdryck, bananer, bullar och saltgurka.

 

Langning

Fri langning av dryck och föda utefter banan från höger sida, dock inte i de fasta kontrollerna. Langaren skall helst ha klubbtröja eller klubbdräkt.

 

Bryta loppet

Om du måste bryta loppet, sök upp närmaste kontroll eller funktionär. De noterar ditt startnummer och meddelar avhoppet. Från kontrollerna i Brunnsvik och Hagge ordnas återtransport till målområdet.

 

Medalj

Till samtliga som fullföljer. Utdelas vid målgång.

 

Resultatlistor

Anslås varje halvtimme och publiceras på www.finnmarksturen.com efter tävlingen.

 

Tävlingsregler och förhållningssätt

Svenska cykelförbundets tävlingsregler TR1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler tillämpas under tävlingen. Allt närvarande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden. Anmälda cyklister redovisas på internet med namn, klubb och ort.

 

Sjukvård

Vid behov av sjukvård utefter banan, kontakta närmaste funktionär eller mobilt sjukvårdslag. Vid start och målområde finns sjukvårdspersonal från kl. 10:00 tävlingsdagen.

 

Parkering

På anvisad plats, avgift 20 kr.

 

Priser

Herrar/Damer Elit

1……5 000: –

2……3 000: –

3……2 000: –

4……1 000: –

5…….  500: –

 

Bergspris

Högberget: 2 500 kr till första Herre/Dam som fullföljer tävlingen.

 

Prisutdelning

På ABB Arena ca 15:00. Pris utdelas till de tre första i tävlingsklasserna samt prispengar till de fem första herrarna och damerna i Elit. Lottade priser i motionsklasserna delas ut efter målgång.

 

Följebilar

Följebilar uppmanas att respektera arrangörens vägvakter och anvisningar. I övrigt gäller vanliga trafikregler.

 

Mat 

Mat efter tävling ingår i anmälningsavgiften. Serveras i närhet av målgång.

 

Aktuell Information

www.finnmarksturen.com

 

Arrangör av tävlingen är CSK Ludvika

Upplysningar om loppet kan erhållas via:

Projektledare: Tomas Berg, 070-610 44 88

Tävlingsledare: Göran Larsson, 070-555 68 41

Banchef: Peter Almlöf, 070-843 06 27

E-post: info@finnmarksturen.com

 

Tävlingsjury

PM ej godkänt ännu

 

Logi

Kontakta Ludvika Smedjebackens Turistbyrå: 0240-86 250 eller Best Western Hotell: 0240-182 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnmarksturen arrangeras i samarbete med
 • abb
 • Spendrups
 • bestwestern
 • VB-Energi
 • specialized
 • Cykelcentrum
 • Loxodonta
 • säfsen
 • enervit
 • Gösta-samuelson-bil
 • ludvika-el-installation
 • Mosseby
 • Sporrong
 • LGIT Konsult svart_orange
 • Bilmetro
 • La kommun